Prisar

Medlemskap i Storhaug båtdelingslag

Einskildmedlem pr. år: 200 kr

Familiemedlem pr. år: 400 kr

Bruk av båt er gratis for medlemmer, men må registrerast på frilagers nettstad.

Prisar for leige av båt og utstyr for ikkje-medlemmer finn du på frilagers nettstad.

Leigeperiodar

Halvdagsleige: 07.00 - 16.00 eller 16.00 - 23.00

Heildagsleige: 07.00 - 23.00