Båtdeling i Stavanger er eit initiativ som er eit av fleire svar på Stavanger kommunes områdesatsing for natur- og friluftsliv på Storhaug. Kyststripa frå Hillevågsvatnet til Svankevika er noko av det flottaste me har av natur i Stavanger. Tursti og sjøbad, som me har no, er utmerka, men so langt manglar det kystnære båtlivet; derfor dette initiativet for båtdeling i Stavanger!

Båtdeling i Stavanger administrerer ei båtdelingsordning med base i eit naust nær Emmausstranda på Storhaug.

naust innvendig