Storhaug båtdelingslag er ein frivillig organisasjon stifta i 2019, og er eit av fleire svar på Stavanger kommunes områdesatsing for natur- og friluftsliv på Storhaug. Kyststripa frå Hillevågsvatnet til Svankevika er noko av det flottaste me har av natur i Stavanger. Tursti og sjøbad, som me har no, er utmerka, men so langt manglar det kystnære båtlivet; derfor stifta me Storhaug båtdelingslag!

Båtdelingslaget administrerer Storhaug bydels båtdelingsordning med base i eit naust nær Emmausstranda på Storhaug.

Medlemskap i båtdelingslaget gjev tilgang til båtar og utstyr - det kostar lite og gjev mykje.

naust innvendig