Storhaug båtdelingslag, Kvitsøygata 3, 4014 STAVANGER

post@delbat.no

Organisasjonsnummer 922 656 150

Kontonummer 1506.30.03775