Båtdeling er for deg som er glad i det kystnære og enkle båtlivet, men som av ulike grunnar ikkje kan, eller ikkje vil, ha eigen båt, eller som vil ha tilgang til båt medan du står på venteliste hos ei båtforening.

Storhaug båtdelingslag er stifta for å tilby lettvint og rimeleg tilgang til robåtar med segl med base i eit naust på Storhaug. Til å byrja med er medlemskap eit krav for bruk av båt.

Båt blir tinga ved registrering på frilager.no. Når årsmedlemskap er betalt er bruk av båt gratis; medlemmer må rekna med å vera med på enkelt vedlikehald kvar vår.

  • bruk av båt på halv- eller heildags basis

  • enkel og sikker båt for opp til sju personar; primærframdrift er årer og segl

  • bestilling for båtbruk på internett

  • henting og levering av båt i naust på Storhaug (Emmaus)

Båtdelinga vil vera i drift frå mai til og med oktober. Det er uvisst når ordninga kjem i gang; tidlegast oppstart er mai 2022.

Storhaug båtdelingslag har fått støtte til innkjøp av båtar og utstyr frå Ryfylke friluftsråd, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Stavanger kommune.

Du var vinden

Eg er ein båt

utan vind.

Du var vinden.

Var det den leidi eg skulde?

Kven spør etter leidi

når ein har slik vind!

Olav H. Hauge