Sjøvettreglane

 1. Tenk tryggleik
  Kunnskap og planleggjing reduserer risikoen og aukar trivselen.

 2. Ta med naudsynt utstyr
  Utstyret må haldast i orden og vera lett tilgjengeleg.

 3. Respektér vêr og farvatn
  Båten må bare brukast under eigna tilhøve.

 4. Følg sjøvegsreglane
  Reglane for vikeplikt, fart og lanterneføring må fylgjast.

 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbode å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåtar under åtte meter. Fritidsbåter f.o.m. åtte meter skal ha eigna flyteutstyr til alle om bord.

 6. Ver utkvilt og edru
  Promillegrensa er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.

 7. Vis omsyn
  Tryggleik, miljø og trivsel er eit felles ansvar.