Båtdeling i Stavanger har to båtar. Den største båten har plass til sju personar; den andre er utmerka for solo roing, men kan godt ta med to passasjerar i tillegg. Begge båtane er utstyrte for både roing og segling; på litt sikt kan det også bli råd med ein elektrisk utanbordsmotor.

Kan hende blir det også plass til ein kajakk eller to i naustet.

Me anbefaler båtførarkurs for alle som bruker båtane; for båtførar yngre enn 25 er det obligatorisk. Kunnskap om segling kan også vera ein fordel. Om mogleg kan Storhaug båtdelingslag gje korte kurs i bruk av både årer og segl.

Base for båtane er eit naust nær Emmausstranda på Storhaug. Frå naustet er det ein kort ro- eller segltur til skjergarden utanfor Stavanger - om lag 15 minuttar til Marøy, og til Lindøy og Uskjo på under ein time. Klikk på kartlenke til naustet her.

Samarbeid og utviding av tilbodet

  • Sjøvett, båtliv og fiske høyrer naturleg saman; eit samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Rogaland om utlån av fiskeutstyr til bruk i lag med båtane er mogleg.

  • Lagring og utlån av kano og kajakk kan også vera aktuelt.

  • Tinging av båt på frilager.no (sjå nedanfor)